Who are we ?

VARIABLERNE is a group of artists, who wishes to focus on the many exciting
varieties within art.

We aim to explore all aspects of the art spectrum through individual inspiration from each other and through joint exhibitions.

All our members are also active with individual exhibitions in Denmark as well as abroad, for instance in Sweden, France and Italy.
 
Hvem er vi ?

VARIABLERNE er en kunstnergruppe, der ønsker at sætte fokus på kunstens mangfoldighed.  Vi ønsker at udforske kunstens muligheder til gensidig inspiration i gruppen og udadtil i form af fælles udstillingsaktiviteter.
Alle vore medlemmer udstiller også individuelt i Danmark så vel som i udlandet, fx i Sverige, Frankrig og Italien.